Nefiizică (miniatură)

Uneori greutatea unei absenţe e egală cu gravitaţia unui Pământ.